Voormalig Munitiedepot

Kunst- en natuurlandgoed Donderboerkamp heeft twee huurders bij de exploitatie van het complex betrokken: Zorgboerderij Peest en De PeerGroup. Gezamenlijk zetten deze partijen zich in om de cultuurhistorische, ethische, sociale en maatschappelijke elementen op het complex te behouden en toegankelijk te maken voor publiek.

Kunst- en natuurlandgoed Donderboerkamp wil kunst, cultuur, historie en duurzaamheid toegankelijk maken voor het publiek. Door dit te combineren met zorg krijgt het landgoed een sociale en maatschappelijke functie waarin creativiteit, integratie en nieuwe verbindingen kunnen ontstaan.

Het behouden van de specifieke kenmerken en karakter van het voormalige munitiedepot staan voorop bij de (her)inrichting van het terrein. Daar waar aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze uitgevoerd op een wijze waarbij oorspronkelijke kenmerken worden behouden. Waar mogelijk worden bijzondere kenmerken benadrukt om de historie en het karkater van het terrein te benadrukken.

Erik van der Wolf

Bouwkundig Projectleider

Volg ons