Herbestemming schoolgebouw Wommels

Wij wonnen het plan om de nieuwe bestemming van dit leegstaande schoolgebouw in Wommels tot leven te laten komen! Individualiteit met een collectieve grondslag, dat is de insteek van dit project.

Woningen voor jongeren

Een deel van het voormalig schoolgebouw maakt plaats voor nieuwe woningen én een deel van de school blijft behouden en verbouwen we tot woningen en een buurthub. In totaal komen er 10 loft studio’s in de oude school en realiseren we 10 grondgebonden woningen. Alle 20 woningen zijn gericht op jongeren, zodat we de regio aantrekkelijk houden voor deze groep.

Hoge plafonds

Het voormalig schoolgebouw is hoog, heel hoog. Dit geeft ons de kans om mooie loft studio’s te realiseren, met een vide. Deze studio’s worden zo’n 50 á 60 m2. De oude kantine in het pand krijgt ook een nieuwe functie. Denk aan een wijkub, of een plek waar bewoners kunnen werken of kantoorruimte kunnen huren. Hierbij leunen we op de gedachte van collectiviteit, met een individuele inslag.

Romke Lemstra

Romke Lemstra

Architect & directeur

Volg ons