Kerk in Bilthoven

De kerk in Bilthoven wilde vernieuwen. Ze kwamen bij ons met de vraag of wij een nieuwe ontvangstruimte konden realiseren, hun zalen konden vernieuwen en bovenal: of we iets konden met de looproutes door de kerk en algemene ruimtes.

Vernieuwbouw: zo gaan we te werk

Wanneer we zo’n verzoek als die van de kerk in Bilthoven binnenkrijgen, beginnen we met een kennismaking en inventarisatie. Wat zijn de wensen? Hoe moet het eindresultaat eruit komen te zien? Na één of twee sessies komen we dan tot een plan dat we in breed verband presenteren, aan alle belanghebbenden. In het geval van de kerk, was dit het bestuur.

De haalbaarheid van een project

Om het project voor de vernieuwbouw van de kerk haalbaar te maken, was het noodzakelijk om de zalen een de zijkant van de kerk af te stoten en opnieuw te ontwikkelen voor woningbouw. Door deze woningen te verkopen zou het vernieuwen van de ruimtes direct gefinancierd kunnen worden. Helaas bleek dit te ambitieus: hierdoor is het plan nooit tot uitvoering gekomen. Dit plan geeft wel op een mooie manier weer hoe er op soms bijzondere manieren financiering voor projecten gevonden kan worden.

Romke Lemstra

Romke Lemstra

Architect & directeur

Volg ons