Assen, Klenckestraat 40 Arendshorst

BA32 heeft een Visie presentatie gehouden voor de verbouw en vernieuwbouw van dit uit de jaren 60 stammende verzorgingshuis met aanleunappartementen.

Volg ons